دانلود مقاله علل اعتياد جوانان

دانلود مقاله علل اعتياد جوانان

دانلود مقاله علل اعتياد جوانان

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

 

بخشی از متن مقاله

موضوع تحقيق: علل اعتياد جوانان

درجهان كنوني، دنيا با مشكل اعتياد مواجه است همانطور كه جرايم مواد مخدر بين المللي ترين و سازمان يافته ترين جرايم را تشكيل مي دهد، اعتياد هم بزرگترين و بين المللي ترين مسئله اي است كه در سطح جهان وجود دارد. متاسفانه امروزه بيشترين قربانيان اعتياد، طبقه ي جوان جوامع هستند.

در ايران اولين عاملي كه در گسترش و رواج مواد مخدر بيشترين سهم را داشته است. پذيرش مواد مخدر به عنوان يك داروي موثر ومسكن دردها از سوي مردم وبه علت عدم آگاهي و بي اطلاعي از اثرات مخرب مواد بوده است.

بررسي اعتياد در زمان حاضر از اهميت ويژه اي برخوردار است.از يك طرف جمعيت جامعه ي ايران جوان است و از طرف ديگر جوانان اصلي ترين قربانيان مواد مخدرهستند چرا كه جوانان به خاطر خصوصيات جواني، آسيب پذيري بيشتري دارند چون پويا و جستجو گرند.


مقدمه:

بازدخترك سرگشته و حيران به دنبال پناهگاهي ميگردد اوكه زندگي را در نگاه هاي خشك و عبوس پدر ديده او كه احساس را هرگز در چهره ي پدر حس نكرده .او كه پدرراجزبه حالت مستي وخماري مشاهده نكرده مي گريزد تا كه ديو سياه شب او را در اين زندان اسير خود نسازد. كبودي پاهايش جاي نوازش هاي بي رحمانه ي پدر است .

آتش سيگارپدرهم چون جهنمّي است كه جان دخترك را مي سوزاند .اوكه تولدش رامرگ بزرگ ميدانداحساس تاسف ميخورد كه تن بي روح وقلب سنگ پدر جزاميد به اين موادخانمانسوزعشقي ديگردرسينه اش ندارد. شايدكه او از ياد برده زندگي چيست ؟

شايد نگاه هاي معصومانه كودكش همچون شراره هاي آتش جانش راميسوزاند .

ديگراعتنايي به آدم هاي اطراف نمي كند ودرگوشه اي سكني گزيده. سرماي سرد زمستان ازيك سووجامه ي كهنه دخترك ازسوي ديگردل رئوف آسمان را به درد مي آورد .

وآسمان دست نوازش خودرا به سردخترك مي كشد و لحافي نرم ولطيف ازجنس بلورهاي برف به روي دخترك پهن مي كند تا ديگر قصّه پدر جان اونشود.

اي دوست آيامن و تو نواي غمگين او را ميفهميم آن هنگام كه ازما كمك مي خواهد.

امّاگويي قلب من وتواز پدر او سخت تر است !پس چرانجات بخش شبهاي دخترك نيستيم آري ما ناله دخترك را نمي فهميم .چراكه اعتياد را بلاي خانمان سوز مي دانيم .اعتياد را ريشه فسادو بدبختي مي دانيم ،اعتيادرابراي مرد، مرگ و نيستي ناموسش ميدانيم. بيا اي عزيزدستان دخترك را در دستانمان گره زنيم تاكه او را از غم وغصّه هاي پدر رها سازيم بيا ناله دختررابهتربفهميم وهرگز نگذاريم عشق وهستي برادرانمان،اين جوانان مرزوبوم را دردامان اعتيادگرفتار ببينيم.

پس به اميد روزي كه ديگربه جاي زمين هاي خشخاش وترياك ،بذر محبت وصميميّت بكاريم ودنيا راگلستاني براي ظهور مهدي (عج)موعودكنيم.

انشاء ا.....

تاريخچه :

انسان ها ازسال هاي نخستين موادمخدرراميشناخته اند واستفاده هاي مختلفي ازآن داشته اند ومانند امروزمصرف آن ممنوع نبوده ومردم ازآن استفادهاي دارويي زيادي مي كرده اند وپزشكان نيزآنها را تجويز مي كردند اين مواد درهمان دوران هم وجود داشته پس اعتياد به اين مواد وافراد معتاد نيز وجود داشته است واين بلاي خانمان سوزازسالهاي پيش گريبان گير خا نواده ها بوده است .

اعتيادوجامعه:

اعتيادعبارت است ازمسموميّت مزمن كه براي فردوجامعه مضراست .بنابراين ابتدا بايد به علّت وچگونگي گرايش به اعتياد توجه كردوآن رابه عنوان يك مشكل اجتماعي كه از شرايط نامساعد اقتصادي واجتماعي ناشي مي شود مورد توجه قراردارد.بسياري از  مسايل ومشكلات مهم اجتماعي درارتباط با اعتيادبه وجودمي آيند كه تنها به مواد مخدر و يا اشخاص مصرف كننده مربوط نمي گردد بلكه مشكل آن بيشتر متوجه خود اجتماع است .به هرحال وابستگي واعتيادموضوع پيچيده اي است كه با عوامل گوناگون اجتماعي ،روانشناسي ،علوم پزشكي
مي آميزد وناديده نگاشتن هريك ازعوامل به منزله طفره رفتن ازتوجه لازم به يك مشكل مهم است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

 


اینجا هم مشاهده کنید